LIETUVOS MUZIEJŲ INFORMACINĖ SISTEMA
 
LIMIS
 

 

Rinkinių informacinė sistema (RIS) – kompiuterinė sistema, skirta muziejaus rinkinių valdymo ir apskaitos procesų automatizavimui. RIS leidžia tinkamai kaupti, tvarkyti teksto ir vaizdo informaciją apie eksponatus, vykdyti paiešką pagal įvairius eksponato duomenis. Sistema įgalina sukauptą informaciją naudoti muziejaus mokslinėje, parodinėje, edukacinėje, leidybinėje veikloje, įvairių projektų ir programų kūrime, teikti eksponatų duomenis Internetinei sistemai.

Internetinė rinkinių informacinė sistema (IRIS ) – sistema, teikianti interneto vartotojui svarbiausią tekstinę ir vaizdo informaciją apie eksponatus ir jų saugojimo vietą - muziejų. IRIS - Lietuvos muziejų rinkinių katalogas – tai bendro naudojimo sistema, į kurią informaciją gali teikti visi Lietuvos muziejai, įsijungę į LIMIS sistemą.

Lietuvos muziejų bendro naudojimo kompiuterių tinklas su visomis Interneto funkcijomis, sudarantis muziejams galimybę teikti įvairiapusę informaciją bei paslaugas plačiam vartotojų ratui, užtikrinantis tarpmuziejinį bendradarbiavimą, elektroninių duomenų perdavimą ir galimybę jungtis prie kitų kultūros paveldo duomenų bazių.

Projektą vykdė (EUREKA projekto rėmuose 2003-2004 metais) ir toliau plėtoja IT įmonė AB "ALNA" kartu su Lietuvos dailės muziejumi. Šiuo metu RIS ir IRIS sistemos yra įdiegtos Lietuvos dailės muziejuje.

Kuriama Lietuvos muziejų rinkinių informacinė sistema (LIMIS) - tai bendras visų Lietuvos muziejų projektas, remiamas LR kultūros ministerijos. Kviečiame visus Lietuvos muziejus (nacionalinius, respublikinius, savivaldybių, žinybinius ir kt.) kuo aktyviau dalyvauti vieningos Lietuvos muziejų informacinės sistemos kūrime. Mūsų dar laukia LIMIS administravimo ir sklaidos, vieningų muziejinės terminijos, duomenų turinio bei formos ir kt. standartų rengimo rūpesčiai. Čia tikimės svarios LR kultūros ministerijos pagalbos.

Uždaryti