Autorius: Basanas, Frančeskas, I, apie 1475 - 1539
Bassano, Francesco
Pavadinimas: Kristaus guldymas į karstą
Medžiaga: drobė
Technika: aliejus
Matmenys: h/pl.-110x177 cm
Amžius: XVI a. II p.
Mokykla: italų dailė
Stilius: manierizmas

Laidotojų grupė pavaizduota tamsiame kapo rūsyje. Nikodemas ir Juozapas Arimatietis guldo Kristaus kūną į siaurą sarkofagą, stovintį įstrižai. Kristaus galva bejėgiškai nusvirusi, kūnas išlinkęs, jo formos modeliuotos neramia šviesokaita. Dramatinę įtampą sustiprina komplikuotas perizonijaus ir laidotuvių drobulės draperijų ritmas.
Kairėje, prie Kristaus galvos, šluostydama ašaras stovi Švč. Mergelė Marija. Jos galvą ir pečius dengia rudai raudona skraistė, atvaizdui suteikianti liūdesio ir gedulo nuotaiką. Dešinėje pavaizduota šv. Marija Magdalietė, apkabinusi Kristaus kojas, kurias dar jam gyvam esant patepė aliejumi. Jos drabužis puošnesnis nei kitų laidotuvių dalyvių, plaukai ilgi, palaidi. Už šv. Nikodemo ir Juozapo Arimatiečio matyti dar dvi šventosios moterys. Viena iš jų rankose laiko indą "su miros ir alavijo mišiniu". Dešiniajame apatiniame kampe įkomponuotas paveikslo donatoriaus portretinis biustas profiliu.
Fonas tamsus, beveik juodas, tik dešinėje pro kapo rūsio angą matyti neryškus peizažas. Koloritas šiltų rausvų, rusvų tonų.
Ryški kompozicijos įstrižainė, dramatiškas naktinis apšvietimas yra būdingi Venecijos manierizmo bruožai, pasireiškę tiek Bassano šeimos tapytojų, tiek vėlyvuosiuose Tiziano ir Tintoretto kūriniuose.

aprašė Dalia Tarandaitė
Inv. Nr.: T-3996
Atgal