Komplektiškumo tipas: Rinkinys
Komplekto pavadinimas: Adomo Varno fotorinkinys
Autorius: Varnas, Adomas, 1879 - 1979
Pavadinimas: Stogastulpis, 1900
Sukūrimo vieta: Lelikonių k., Želvos vls., Vilkmergės apskr., 1923 m. surašymas, Lietuva
Sukūrimo data: 1925
Medžiaga: fotopopierius
Technika: fotografija
Matmenys: h/pl.-14x9 cm
Amžius: XX a. 3 deš.

Nuotraukoje užfiksuotas medinis, trijų aukštų stogastulpis su keturkampiu bokšteliu ir paprastu kryželiu viršuje. Visi paminklo stogeliai dengti skarda. Pats didžiausias, žemutinis, stogelis keturšlaitis, jo kampuose – vielinės atramėlės, dekoruotos pakabučiais, kaip ir pagrindo tvorelė. Prie stulpo, tarp pertvarėlių, pritvirtintos šventųjų skulptūros. Virš šio stogelio tarp plokštuminių pertvarėlių prie stulpo pritvirtintos šventųjų skulptūros, pridengtos beveik plokščiu, keturkampiu stogeliu. Kampuose matomos taip pat vielinės atramėlės. Viršuje, po keturšlaičiu stogeliu, prilaikomu masyvokų kolonėlių, matosi dar keletas skulptūrų. Pačiame viršuje – kryželis.
Fotografuota Lelikonių k. ūkininko Jono Vasiliausko kieme.
A. Varno „Lietuvių liaudies kryžių ir koplytėlių sąraše“ (LDM archyvas, F. 1, ap. 1, b. 698, p. 45) rašoma, kad stogastulpis 1900 m. dirbtas Virbalo iš Skuolių kaimo netoli Želvos. Čia, kaip rašo Marija Kuodienė (LDM metraštis, Nr. 4, p. 138–139), gyveno Karolis Virbalas (1870–1940). Jo sūnus Juozas pasakojo, kad tėvas „buvo puikus kaimo stalius, drožėjas, statybininkas, laikrodžių ir muzikos instrumentų taisytojas“. Paties meistro sodyboje taip pat stovėjo triaukštis koplytstulpis su dvylikos apaštalų skulptūromis. 1957 m., jam nugriuvus, buvo sūnaus sudegintas.
K. Virbalas yra išdrožęs keletą skulptūrų, padaręs kelis mažosios architektūros paminklus. Keletas, galbūt jo, skulptūrų yra saugomos ir Lietuvos dailės muziejuje.

Pozityvas iš Lietuvos dailės muziejuje saugomo Adomo Varno kryžių ir koplytėlių foto rinkinio, kuriame yra apie 2000 nuotraukų. Jų autorystė ne visada aiški, mat tuo metu svarbiau buvo vaizdas, o ne jo fiksuotojas. Buvo stengiamasi užfiksuoti kuo daugiau mažosios architektūros paminklų, nes jie sparčiai nyko. A. Varnas XX a. pradžioje ir ypač 3 deš. ne tik pats fotografavo įvairius mažosios architektūros paminklus, bet rinko ir kitų autorių tos pačios tematikos negatyvus bei pozityvus.
A. Varno foto rinkinyje daugiausia 1921-1929 metų nuotraukų, keliolika pozityvų yra ir ankstesnių metų. A. Varno pasakojimu, 1923 m. rudenį jis dar spėjo nufotografuoti kelis objektus Kačerginėje, Šančiuose, o žiemą patraukė į Tauragę. 1924 m. keliavęs po Trakų, Ukmergės apylinkes, Utenos, Rokiškio, Zarasų apskritis. 1925 m. vasaros atostogų metu aplankė dzūkų kraštą ir Betygalą bei jos apylinkes, keliavo palei Nemuną. 1926 m. pabuvojo Panevėžio, Šeduvos valsčiuose, Biržų, Kupiškio bei Šiaulių apskr. Joniškio ir Meškuičių apylinkėse, Kėdainių apskrityje fotografavo Vinco Svirskio darbus. Kelionių metu padaryta apie 2300 nuotraukų. Rinkinyje taip pat yra Prano Mašioto, Kazio Šimonio, Balio Buračo bei keleto kitų autorių nuotraukų ar jų kopijų.

Aprašė Žydrė Petrauskaitė
Inv. Nr.: LF-804
Atgal