Autorius: Lafosas, Adolfas, apie 1810 - 1879
Lafosse, Adolphe
litografas
Vilčinskis, Jonas Kazimieras, 1806 - 1885
leidėjas
Gamintojas: Lemersjė litografijos spaustuvė. Paryžius, Il de Fransas, Prancūzija, 1829 - 1887, XIX a.
Lemercier, Paris

Pavadinimas: Žemaičių bajoras Kiprijonas Jančevskis
Sukūrimo data: 1857
Medžiaga: popierius
Technika: tonuota litografija
Matmenys: h/pl. - lakštas-71x55 cm, h/pl. - vaizdas-21,6x54,8 cm
Amžius: XIX a. vid.
Mokykla: lietuvių dailė
Stilius: romantizmas

Kiprijonas Jančevskis (1805-1853) - žemaičių bajoras, apskrities maršalka. Mokėsi Raseinių apskrities mokykloje, vėliau Kauno gimnazijoje, dėl satyrinių eilėraščių ir susirėmimų su gimnazijos vadovybe 1823 perėjo mokytis į Kražių gimnaziją. Čia jis įsteigė Juodųjų brolių draugiją, turėjusią tikslą veikti prieš carinės Rusijos valdžią ir baudžiavą. Susekus draugijos veiklą, 1824 buvo nuteistas mirti. Caraitis Konstantinas bausmę pakeitė kalėjimu Bobruisko tvirtovėje ir tarnyba kariuomenėje ar tremtimi Sibire. 1826 paleistas iš Bobruisko, Jančevskis tarnavo kariuomenėje, po penkerių metų užsitarnavo karininko laipsnį ir išėjo į atsargą. Grįžęs Žemaitijon, gyveno savo dvare, dalyvavo visuomeniniame gyvenime, buvo Raseinių apskrities maršalka.

Aprašė Rasa Adomaitienė
Inv. Nr.: G-782
Atgal