Autorius: Dmachauskas, Vincentas, 1805 - 1862
Pavadinimas: Kryžiuočiai puola Punios pilį
Medžiaga: drobė
Technika: aliejus
Matmenys: h/pl.-51,5x76,5 cm
Mokykla: lietuvių dailė
Stilius: romantizmas

Nakties peizažas šviečiant mėnesienai. Pirmame plane pavaizduota upės pakrantėje įsikūrusi kryžiuočių stovykla. Tolumoje, kitoje upės pusėje, matyti Punios piliakalnis su mėnesienos nušviestame danguje išryškėjančiais pilies bokštais. Upės vandenyje atsispindi mėnulis ir pilies kontūrai.

Aprašė Dalia Tarandaitė
Inv. Nr.: T-13
Atgal